Mobirise
Utvidet nybilgaranti
Ved import av ny bil fra seriøse norske bilforretninger, kan Car Protect tilby utvidet nybilgaranti, som gir tilnærmet samme totalgaranti som gjeldende norsk nybilgaranti, men i opptil 120 000 kilometer. De fleste norske bilimportører har 100.000 km. fabrikkgaranti.

Generelt om våre garantier

Våre produkter dekker for plutselig inntruffet skade som er omfattet i garantibeviset. Følgeskader på en komponent som ikke er omfattet dekkes ikke. Garantien dekker ikke for feil som var der ved levering til kunde.

Utvidet nybilgaranti:

Utvidet nybilgaranti kan tegnes slik at garantiperioden totalt blir 5 år, inklusive fabrikkgarantien. Ved import av ny bil fra seriøse norske bilforretninger, kan Car Protect tilby utvidet nybilgaranti, som gir tilnærmet samme totalgaranti som gjeldende norsk nybilgaranti, men i opptil 120 000 kilometer. De fleste norske bilimportører har 100.000 km. fabrikkgaranti.

Car Protect har tilbudt denne omfattende tilleggsgarantien til bilforhandlere i det norske markedet siden 2004. Garantien dekker de fleste plutselige feil som oppstår på mekaniske og elektriske komponenter. I garantiperioden dekkes reparasjoner inntil bilens innkjøpspris på de fleste garantitypene.

Les mer om hva som dekkes

Kontaktinfo:

Muninsvei 1
1394 Rykkinn
Epost: tl@carprotect.no
Telefon: +47 47608407

Org.nr: 890 025 102Designed with Mobirise"> web themes