Våre garantier

Car Protect.no AS tilbyr garantier kun til forhandlere av brukte biler (også el-biler), bobil og caravan. I tillegg tilbyr vi utvidet nybilgaranti og drivverksgaranti.
Brukte biler i norge
- Eksklusiv garanti
- Premium garanti
- Premium Light garanti
- Basis garanti
- Basis Light garanti
- Driverksgaranti

Bobiler
- Utvidet ny bobilgaranti
- Eksklusiv bobilgaranti
- Premium bobilgaranti


Caravan
- Nye og brukte

Fordi kjøpsloven kun yter forbrukeren begrenset beskyttelse. Reklamasjonsretten ble for et par år siden endret fra 12- 24 måneder.

Brukte el-biler

Maks erstatning pr. skadetilfelle er kr. 87.500,-inkl mva.
Garantien kan tegnes inntil bilen er 8 år eller kjørt inntil 130.000km ved tegning.
Det tilbys 12,24 eller 36 måneders garanti. 

Utvidet nybilgaranti

Maks erstatning pr. skadetilfelle er bilens verdi ved salg.
Det tilbys maks 3 års garanti. Total garantitid inklusive fabrikksgarantien kan ikke overstige 5 år.
Garantien utgår ved kjørte 120.000 km eller avtalt lengde avhengig av hva som først inntreffer.

Drivverksgaranti

Maks erstatning kr. 50000,- inkl. mva pr. skadetilfelle er bilens verdi ved salg.
Garantien kan tegnes inntil bilen er 10 år eller kjørt inntil 220.000km ved tegning.
Det tilbys 6 eller 12 måneders garanti. 

Kontaktinfo:

Muninsvei 1
1348 Rykkinn
Epost: tl@carprotect.no
Telefon: +47 47608407

Org.nr: 890 025 102Designed with Mobirise"> web themes