Våre garantier gir en ekstra trygghet
Våre produkter dekker for plutselig inntruffet skade som er omfattet i garantibeviset.

Garantier bobiler:

Våre produkter dekker for plutselig inntruffet skade som er omfattet i garantibeviset. Følgeskader på en komponent som ikke er omfattet dekkes ikke. Garantien dekker ikke for feil som var der ved levering til kunde.

Utvidet nybobilgaranti

Maks erstatning pr. skadetilfelle er kr 125.000 inkl.mva.
Det tilbys maks 3 års garanti. Total garantitid inklusive fabrikksgarantien kan ikke overstige 5 år.
Garantien utgår ved kjørte 150.000 km eller avtalt lengde avhengig av hva som først inntreffer.

Les mer om hva som dekkes

Eksklusiv brukt bobilgaranti

Maks erstatning pr. skadetilfelle er kr 125.000 inkl.mva.
Garantien kan tegnes inntil bilen er 8 år eller kjørt inntil 150.000km ved tegning.
Det tilbys 6,12, eller 24 måneders garanti.
Garantien utgår ved kjørte 150.000 km eller avtalt lengde avhengig av hva som først inntreffer

Les mer om hva som dekkes

Premium bobilgaranti

Maks erstatning pr. skadetilfelle er kr 125.000 inkl.mva. Garantien kan tegnes inntil bilen er 15 år eller kjørt inntil 150.000km ved tegning.
Det tilbys 6,12 eller 24 måneders garanti.
Garantien utgår ved kjørte 200.000 km eller avtalt lengde avhengig av hva som først inntreffer.

Les mer om hva som dekkes

Kontaktinfo:

Muninsvei 1
1348 Rykkinn
Epost: tl@carprotect.no
Telefon: +47 47608407

Org.nr: 890 025 102Designed with Mobirise"> web themes