Mobirise
Garanti brukt el-bil
Rimelige omkostninger ved reparasjonen eller utskifting inklusive alle nødvendige erstatningsdeler dekkes. 

Generelt om våre garantier

Våre produkter dekker for plutselig inntruffet skade som er omfattet i garantibeviset. Følgeskader på en komponent som ikke er omfattet dekkes ikke. Garantien dekker ikke for feil som var der ved levering til kunde.

Garanti brukt el-bil:

Garantiens ytelser:
Rimelige omkostninger ved reparasjonen eller utskifting inklusive alle nødvendige erstatningsdeler dekkes. Bestemmende for erstatning av arbeidslønn er fabrikkens standardtid. Overstiger reparasjonsomkostningene verdien av en byttedel som normalt sett benyttes ved en slik skade, beregnes erstatningsplikten seg til en slik byttedel. Garantipliktige materialomkostninger blir erstattet høyest etter fabrikantens anbefalte veiledende priser.
Egenandel:
Deleomkostningene blir erstattet etter følgende tabell:
Inntil 100.000 km 100%
Inntil 120.000 km 80%
Inntil 140.000 km 60%
Inntil 160.000 km 50%
Over 160.000 km 40%
Differansebeløpet betaler bileier som egenandel.
Garantiens varighet:
Garantien utgår etter avtalt tidsperiode eller ved 200.000 km avhengig

Les mer om hva som dekkes

Kontaktinfo:

Nesbruveien 75
1394 Nesbru
Epost: tl@carprotect.no
Telefon: +47 47608407

Org.nr: 890 025 102Designed with Mobirise"> web themes