Mobirise
Våre garantier dekker det lille ekstra
For deg som vil ha litt mer trygghet. Våre garantier dekker det lille ekstra.

Garantier caravan:

Våre produkter dekker for plutselig inntruffet skade som er omfattet i garantibeviset. Følgeskader på en komponent som ikke er omfattet dekkes ikke. Garantien dekker ikke for feil som var der ved levering til kunde.

Garanti ny og brukt caravan

Garantien gjelder i 12, 24 eller 36 mnd. avhengig av hva som er notert i garantisertifikatet. Den begynner den dagen som startdato i garantisertifikatet
er notert. Garantien dekker i Norge og under midlertidig opphold i Europa, unntatt Russland.
Reparasjon dekkes med inntil 50.000,- inkl. mva pr reparasjonstilfelle. Skadebeløp i garantitiden kan ikke overstige caravanens kjøpspris. Eierskifte mellom privatpersoner eller opprinnelig selgende forhandler berører ikke garantien. Garantien opphører ved salg til en profesjonell forhandler eller tilsvarende.

Les mer om hva som dekkes

Kontaktinfo:

Muninsvei 1
1348 Rykkinn
Epost: tl@carprotect.no
Telefon: +47 47608407

Org.nr: 890 025 102Designed with Mobirise"> web themes