Mobirise
Garanti brukt el-bil
Rimelige omkostninger ved reparasjonen eller utskifting inklusive alle nødvendige erstatningsdeler dekkes. 

Generelt om våre garantier

Våre produkter dekker for plutselig inntruffet skade som er omfattet i garantibeviset. Følgeskader på en komponent som ikke er omfattet dekkes ikke. Garantien dekker ikke for feil som var der ved levering til kunde.

Garanti brukt el-bil

Garantiens ytelser:
Deleomkostningene blir erstattet etter følgende tabell:
Inntil 100.000 km 100%
Inntil 120.000 km 80%
Inntil 140.000 km 60%
Inntil 160.000 km 50%
Over 160.000 km 40%
Egenandel:
Differansebeløpet betaler bileier som egenandel. Det er ikke MVA på egenandelen. Det er kun egenandel på deler når bilen har kjørt over 100000 km.
Garantiens varighet:
Garantien utgår etter avtalt tidsperiode eller ved 200.000 km, avhengig av hva som inntreffer først.

Les mer om hva som dekkes

Garanti utvidet nybilgaranti

Garantiomfang: Forhandleren yter kjøperen en garanti som erstatning for utgifter i etterfølgende omfang. Garantigiver yter erstatning når en av de nevnte komponenter plutselig har mistet sin funksjonsdyktighet og derved krever reparasjon.

Les mer om hva som dekkes

Kontaktinfo:

Muninsvei 1
1348 Rykkinn
Epost: tl@carprotect.no
Telefon: +47 47608407

Org.nr: 890 025 102Designed with Mobirise"> web themes