Mobirise
Våre garantier dekker det lille ekstra
For deg som vil ha litt mer trygghet. Våre garantier dekker det lille ekstra.

Garantier caravan

Våre produkter dekker for plutselig inntruffet skade som er omfattet i garantibeviset. Følgeskader på en komponent som ikke er omfattet dekkes ikke. Garantien dekker ikke for feil som var der ved levering til kunde.

Garantien gjelder i 12, 24 eller 36 mnd. avhengig av hva som er notert i garantisertifikatet. Den begynner den dagen som startdato i garantisertifikatet
er notert. Garantien dekker i Norge og under midlertidig opphold i Europa, unntatt Russland.
Reparasjon dekkes med inntil 50.000,- inkl. mva pr reparasjonstilfelle. Skadebeløp i garantitiden kan ikke overstige caravanens kjøpspris. Eierskifte mellom privatpersoner eller opprinnelig selgende forhandler berører ikke garantien. Garantien opphører ved salg til en profesjonell forhandler eller tilsvarende.


Kontaktinfo:

Muninsvei 1
1348 Rykkinn
Epost: tl@carprotect.no
Telefon: +47 47608407

Car Protect er et varemerke som tilhører selskapet
Solid Försäkringsaktiebolag NUF, org. nr. 988 263 796
(«Solid Insurance»). Solid Insurance er en norsk filial av det svenske
Solid Försäkringsaktiebolag

(org. nr. 516401-8482)


© Copyright 2023 Solid Försäkringsaktiebolag NUF
All Rights Reserved


Easy Website Builder